Després de les mesures sanitàries per la prevenció del COVID-19 que han fet pÚbliques des de la Generalitat de Catalunya, la Junta Directiva de L’Embarcada ha decidit reduir i ajustar les activitats seguint les directrius generades per les autoritats. Tan aviat s'aixequin les accions preventives es reiniciaran els assaigs de les seccions i més activitats avui aturades pel confinament.