Amb la realització de l’Assemblea General de Socis de ahir 1 de febrer, es oficialitza el canvi de la Junta Directiva, passa la presidència de Pere Montserrat a mans de la Karen Zapata, i s’ aproven els estats de tresoreria i el Programa de treball per aquest 2020, que contempla i enforteix la presencia de les diverses seccions a la Setmana de l’Embarcada, la celebració de barris del Pa Beneit, Festa Major de Santa Anna, la Fira de Santa Teresa i d’altres activitats tant a la vila de El Vendrell com a les rodalies per tal de difondre la Cultura Popular.